Dyr udvikling

UNDERSKUD Curalogic mere end fordoblede sit underskud i 2006. Opgjort før skat er underskuddet 38 mio. kr. i 2006 mod 16 mio. kr. i 2005, og i indeværende år ventes et langt større underskud.

Underskuddet skyldes altovervejende forsknings- og udviklingsomkostninger, der er tredoblet til 33 mio. kr. Selskabet har især brugt pengene på at forske i en produkt mod ragweed-allergi, kaldet RPE, og et produkt mod græsallergi. Et klinisk fase II forsøg med RPE blev succesfuldt afsluttet, og efter regnskabsårets afslutning er den første patient blevet behandlet med græsproduktet i et fase II-forsøg.

Selskabet venter at skrue op for forsknings- og udviklingsomkostninger i 2007. De kommer til at ligge på på 120-130 mio. kr., og samlet set venter det et underskud før skat på 120-140 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også