Forårsfornemmelser

Der er grund til forårsoptimisme og lyst sind i byggebranchen. Både arbejdsgivere og arbejdstagere jubler over den rekord milde vinter og de gode udsigter til et forsat højt aktivitetsniveau, som det medfører.

Der har været fokus på en begyndende opbremsning i boligbyggeriet og på faldende ejendomspriser, og det har givet anledning til dommedagsudmeldinger fra økonomer og brancheanalytikere. Men i brancheorganisationerne kan man ikke genkende budskabet i de dystre udmeldinger.

Der har for første gang nogen sinde været næsten fuld tryk på byggeriet gennem en hel vintersæson. Og det forventes ydermere, at det høje aktivitetsniveau fra sidste år også fastholdes i 2007, lyder det fra chefkonsulent i Dansk Byggeri Henrik Stig Sørensen...

BRANCHENYT
Læs også