Samfundstjeneste til hel branche!

Det internationale byggeforskningsnetværk CLR (=Construction Labour Research) indkaldte i 2006 til retssag i København.

Konklusionen blev frifindelse for med forsæt at påføre samfundet skade men en dom for gentagen og stedvist grov uagtsomhed. Retssagens forhandlinger er udkommet i bogform og kan downloades på www.clrdenmark.dk.

Anklagesidens hovedpåstand var, at branchen svigtede udviklingen af byggeriet i Danmark bl.a. med følgende argumenter:..

BRANCHENYT
Læs også