Prima resultat

REGNSKAB Investeringsselskabet Small Cap Danmark kom ud af 2006 med et resultat før skat på 205,0 mio. kr. mod 168,3 mio. kr. i 2005.

Resultatet svarer til en forrentning af primo egenkapitalen på 55,0 pct., hvilket kan sammenholdes med en stigning i hhv. OMXC og KFMX på 15,2 pct. og 43,0 pct. over perioden. Selskabet har en langsigtet målsætning om en forretning af egenkapitalen på 15 pct. og har således næsten overgået den fire gange i 2006.

Nettooverskuddet blev 192,5 mio. kr. svarende til en forrentning af primo egenkapitalen på 51,6 pct...

BRANCHENYT
Læs også