Lufthavn til 360 mio.

luftfart Folketinget skal torsdag endelig godkende, at færingerne overtager den dansk-ejede Vagar Lufthavn. Samtidig udbygges lufthavnen for 360 mio. kr.

Færøernes lufthavn, der drives af Statens Luftfartsvæsen, overgår fra maj til at blive færingernes egen.

Færøernes Lagting har godkendt overtagelsen, og de 360 mio. kr. tages fra en dansk-ejet investeringsfond, hvorfor også det danske Folketing torsdag skal sige god for afhændelsen...

BRANCHENYT
Læs også