Rella skuffede

MEDIER Rella Holding leverede torsdag et årsregnskab for 2006, der var dårligere end ledelsens forventninger. Resultatet før skat blev på 149,5 mio. kr. i 2006 mod 245,4 mio.kr. i 2005.

Rella Holding er et passivt holdingselskab for B-aktierne i Carl Aller. Beholdningen af B-aktier i Carl Aller er fortsat uændret i forhold til 2005 og udgør 56,8 pct. af Carl Allers udestående kapital pr 30. september 2006. Rella Holding venter tilbagegang på bundlinjen i indeværende år, fordi der skal investeres aggressivt. Selskabets eneste aktivitet er at være holdingselskab for B-aktier i Carl Allers Etablissement, og det har en strategi om at være passiv aktionær her. Det er således Carl Allers Etablissement, som har den aggressive investeringsstrategi, og den indebærer blandt andet investeringer i nye medier som internettet. Der vil dog gå et til tre år, før investeringerne slår igennem på indtjeningen, og derfor ventes det lavere resultat.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også