Dantherm i defensiv

industri Den børsnoterede industrikoncern Dantherm A/S må udsætte fristen for, hvornår en række finansielle mål skal og kan nås. Det fremgår af koncernens årsregnskab for 2006, der viser et underskud før skat på 29 mio. kr. mod et plus på 73 mio. året før. Omsætningen blev 2,96 mia. kr. mod 2,89 i 2005.

Dantherms egen strategi har indtil nu været at nå en omsætning på 3,5-4 mia. kr. og en overskudgrad på 6-8 pct. i 2008/09. Men koncernen fastslår nu, at »baseret på udviklingen i 2006 og den ventede effekt vurderer ledelsen«, at de mål ikke kan realiseres allerede i 08/09. Men koncernen holder dog fast i ambitionerne - også for kravene til indtjeningen i dens enkelte forretningsområder.

De er baseret på organisk vækst ligesom opkøb af selskaber fortsat er en del af strategien for koncernen, der har en række selskaber i ind- og udland. Dantherm understreger dog samtidig i årsberetningen, at alle afdelinger og produktområder, som ikke præsterer den fornødne indtjening - og ikke har strategisk betydning - vil blive omstruktureret eller lukket. For 2007 forventer Dantherm A/S en omsætning på 3-3,1 mia. kr. samt et resultat før skat på 20-50 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også