Kort nyt om skat

Udbytte eller aktieavance? Et moderselskab A ejede samtlige aktier i datterselskabet B, mens B ejede samtlige aktier i datterselskabet C. Ud fra en række forretningsmæssige overvejelser ønskede koncernen nu at lade B overdrage sine aktier i C til A. Forud for overdragelsen skulle C udlodde skattefrit udbytte til B.

Skatterådet blev bedt bekræfte, at udbyttet ville blive anerkendt som skattefrit udbytte og ikke omkvalificeret til yderligere vederlag for Bs salg af aktierne til A og dermed resultere i en skattepligtig aktieavance.

Som argumentation herfor henviste selskaberne bl.a. til Højesterets dom vedrørende elevatormodellen, som vi tidligere har omtalt. I dommen fandt Højesteret, at SKAT måtte lægge de gennemførte selskabsretlige transaktioner til grund også i skatteretlig henseende og dermed ikke havde hjemmel til at omkvalificere skattefrit udbytte til skattepligtig aktieavance...

BRANCHENYT
Læs også