Lodskonflikt truer

SØFART Det kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheden og miljøet i danske farvande, hvis en varslet konflikt blandt danske lodser træder i kraft den 1. juni.

Lodserne er utilfredse med, at de endnu ikke har fået overenskomst med staten efter at en ny lodslov trådte i kraft 1. december sidste år. Fagligt hører Danske Lodser under Søfartens Ledere, og her siger sekretariatschef Fritz Ganzhorn, at man igen venter på Personalestyrelsen. »Vi venter på en tilbagemelding fra Personalestyrelsen igen. Jeg ved ikke, hvornår det sker, men lodserne er ved at være trætte af det langvarige tovtrækkeri om deres løn- og ansættelsesvilkår,« siger Fritz Ganzhorn til Ritzau.

Gantzhorn kan kun konstatere, at de statslige styrelser og væsener under Forsvarsministeriet og Finansministeriet indtil videre har brugt henved 10 måneder på løn- og arbejdsvilkår for 135 lodser uden at det er resulteret i en konkret overenskomst...

BRANCHENYT
Læs også