Ål får lys i øjnene

FISKERI Øresundsforbindelsen har ikke påviseligt skadet fisk og fiskeri i Øresund.

Men for ikke at genere blank-ålene, skal motorvejen afskærmes, så lyset ikke falder direkte på vandet. Det fastslog den svenske Miljödomstol fredag. Fiskeriverket har hævdet, at broforbindelsen har ført til en kraftig nedgang i indvandringen af glasål gennem Øresund og et fald i torskebestanden i Østersøen. Fiskeriverket krævede derfor erstatning og investeringer i afbødeforanstaltninger for hundrede mio. svenske kroner. Domstolen afviser erstatningskravet. Ligesom Øresundsforbindelsen heller ikke skal betale for udsætning af åleyngel.

la..

BRANCHENYT
Læs også