M2's kasse tom

Efter et stort underskud sidste år på 24 mio. kr. før skat er egenkapitalen i byggevirksomheden M2, som børsnoterede Keops ejer 60 pct. af, væk.

Ejerne, herunder Keops, er dog endnu ikke blevet enige om at tilføre selskabet den nødvendige kapital, skriver Erhvervsbladet. »Idet forhandlingerne i aktionærkredsen om kapitalforhøjelse endnu ikke er afsluttet, er der usikkerhed om selskabet tilføres den nødvendige likviditet, og regnskabet er aflagt under denne forudsætning, står der i M2s regnskab, der netop er indleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

Beretningen fortsætter: »Ledelsen er dog af den opfattelse, at de pågående forhandlinger vil blive afsluttet, således selskabet har den fornødne likviditet, og regnskabet er aflagt under denne forudsætning.« I sommeren 2006 købte Keops den 60 pct. store aktiepost i M2 for et samlet vederlag på omkring 150-170 mio. kr. Keops har betalt 50 mio. kr. kontant, mens resten af beløbet er indtjeningsbaseret, oplyste Keops kommunikationschef, Susanne Lindø, til RB-Børsen dengang...

BRANCHENYT
Læs også