Resultat efter planerne

FirstFarms kom mandag med koncernens første regnskab efter børsnoteringen. Regnskabet er for 21. september til 31. december 2006.

Det viste et underskud på 0,72 mio. kr. og en omsætning på 9,18 mio. kr. Resultatet følger planerne for selskabet, og resultatet er sammensat af et underskud i de danske selskaber samt et resultat på 0 for de slovakiske aktiviteter. De vigtigste begivenheder for selskabet i 2006 har været noteringen på Københavns Fondsbørs i efteråret. Det skal ruste selskabet til fremtidige investeringer. Selskabet har i 2006 købt landbrugsselskabet Mast Stupava.Gennem tegning af nye aktier for en samlet værdi af cirka 433 mio. kr. fik FirstFarms i december 2.600 nye aktionærer. Provenuet fra kapitaludvidelsen vil i de kommende år blive anvendt til at erhverve yderligere 5-10 landbrugsselskaber i Østeuropa.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også