Håb om forbedring

Regnskab Der var travlt hos entreprenørkoncernen Arkil i 2006, og markederne ventes ikke at ændre sig nævneværdigt i år. Til gengæld venter ledelsen at forbedre selskabets evne til at tjene penge på sine aktiviteter.

»Det høje aktivitetsniveau inden for bygge- og anlægssektoren samt den generelle højkonjunktur i samfundet har medført knaphed på ressourcer og heraf følgende omkostningsstigning. Der vil som følge heraf være øget fokus på at forbedre indtjeningen gennem effektivisering af arbejdsprocesser og opgaver samt selektering af de projekter og opgaver, der indgås kontrakter på,« står der i årsregnskabet.

Overskuddet før skat steg i 2006 med 95 mio. kr. til 130 mio. kr., og omsætningen er øget med 200 mio. kr. til godt 1,9 mia. kr. For 2007 venter Arkil et overskud før skat på 75 mio. kr. og en omsætning på 1,9 mia. kr...

BRANCHENYT
Læs også