Auriga Industries A/S Årsregnskab

2006 blev, som koncernen forudsagde i januar gennem en nedjustering, et dårligt år for Auriga Industries A/S. Koncernen ender året med et underskud før skat på 92 mio. kr. mod et plus på 376 mio. kr. året før. Omsætningen faldt med 1 pct. til 5,18 mia. kr.

Vanskelighederne skyldes især det suverænt største datterselskab Cheminova, der producerer plantebeskyttelse til det globale landbrug og i fjor omsatte for 4 mia. kr.

Selskabet blev i 2006 ramt af flere faktorer: Dårlige klimatiske forhold, der påvirker landmændenes høst, høje energipriser samt et kraftigt fald i salget på det store marked i Brasilien. Cheminovas omsætning der faldt med hele 200 mio. kr. Samtidig har selskabet ekstraordinært udgiftsført 100 mio. kr. i nedskrivninger fra netop Brasilien...

BRANCHENYT
Læs også