Minus i Olicom

EJENDOMME Olicom aflagde torsdag årsregnskab, der viste et underskud af fortsættende aktiviteter på 6,17 mio. kr. i 2006 mod et underskud i 2005 på 70,45 mio. kr.

Medregnet årets resultat af de ikke-fortsættende aktiviteter på -79,15 mio. kr. er det samlede underskud på 85,31 mio. kr. mod 98,53 mio. kr. i 2005. Underskuddet af de ikke-fortsættende aktiviteter skyldes primært afhændelsen af ITE Aps og Sifira. Selskabet har indgået en aftale med ADR om nyemission og erhvervelse af en ejendomsportefølje fra ADR, og Olicoms fremtidige hovedaktivitet vil blive ejendomsinvesteringer.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også