Grønt lys for OPP

Byggeri Efter lang tids tovtrækkeri har Skatterådet godkendt modellen med Offentlig Privat Partnerskab i byggeriet.

Den øverste danske skattemyndighed, Skatterådet, har nu omsider godkendt begrebet Offentlig Privat Partnerskab som en ejerform, der skattemæssigt ligestiller et OPP-selskab med alle andre private bygningsejere.

Med en kendelse, der blev offentliggjort i går, har Skatterådet bekræftet, at et OPP-selskab kan anses som ejer af bygninger og inventar, der er opført til brug for en offentlig virksomhed...

BRANCHENYT
Læs også