Klar til børsen

AKTIER Banktrelleborg offentliggør fredag et prospekt i forbindelse med udbud af op til 1.199.076 stk. nye aktier af nominelt 20 kr. rettet mod garanterne i banken og notering på Københavns Fondsbørs.

Konverteringsperioden løber fra 30. april til 14. maj, og det er garanter i banken, der er berettigede til at tegne de nye aktier ved konvertering af deres garantikapital. Fonden for Banktrelleborg har på forhånd givet bindende og ubetinget tilsagn om tegning af de aktier, der ikke bliver tegnet af garanterne, ved kontant indbetaling. Tegningstilsagnet er dog maksimeret til 700.000 stk. aktier, svarende til et maksimalt tegningsbeløb på 175 mio. kr.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også