Millioner til nye net

Videnskabsminister Helge Sander (V) har bevilget 40 mio. kr. til en udbygning af de it-motorveje, der forbinder danske universiteter og forskningsinstitutioner.

»Moderniseringen skal bringe forskningsnettet på højde med de internationale standarder. Dermed er dansk forskning også sikret maksimal udbytte af de øvrige planlagte investeringer i de kommende år i nye, fælles forskningsfaciliteter,« siger Helge Sander om årsagen til udskrivelsen af millionchecken. Det nuværende forskningsnet har 20 år på bagen, mens det er 10 år siden, nettet sidst blev udbygget. Moderniseringen ventes gennemført næste sommer efter de forbundne opgaver har været i udbud.

mist..

Læs også