Fremgang i Hedeselskabet

Hedeselskabet fik i 2006 et overskud før skat på 34,5 mio. kr. Det er en markant fremgang sammenlignet med 2005-resultatet, der lød på 11,4 mio. kr.

Til gengæld er Hedeselskabets omsætning reduceret med 135 mio. kr. til 1,3 mia. kr. Resultatet er bedre end ventet og betegnes som tilfredsstillende af bestyrelsesformand Peter Skak Olufsen.

Han forlader nu Hedeselskabets bestyrelse og afløses på formandsposten af Frants Bernstorff-Gyldensteen, der hidtil har været næstformand...

Læs også