Staten bidrager til svinetransporter

Danske politikere fordømmer lange svinetransporter men staten investerer selv i selskaber, der er med til at øge antallet af disse transporter.

Mens de danske politikere fordømmer lange dyretransporter, investerer den danske stat i virksomheder, der øger antallet af disse transporter.

Investeringerne sker i regi af IØ-fonden, der har skudt penge i en lang række danske svinefarme i Østeuropa. Hensigten er at fremme danske investeringer og styrke reformprocessen i de pågældende lande...

Læs også