Energiforbrug under lup

Mellem 40 og 50 pct. af det samlede danske energiforbrug bliver brugt i bygninger. Ud af et samlet energiforbrug på 100 mia. kr. om året, bruges de 40 mia. kr. altså til opvarmning.

I januar 2007 fremlagde både EU-Kommissionen og den danske regering deres forslag til fremtidens energiplaner. Planer, der bl.a. stiller krav til bygningernes energiforbrug. I april 2006 trådte desuden de nye regler med energimærkning i kraft. Magasinet ErhvervsEjendom holder 15. maj en konference, der tager fat på de aktuelle krav og muligheder, der er for at agere inden for de nye rammer. Konferencen henvender sig til ingeniører, rådgivere, arkitekter og andre der er ansvarlige for energiforbrug.

/mony..

Læs også