DS outsourcer administration

Dansk Supermarked outsourcer administrationen af 600 ejendomme - bl.a. otte butikscentre - til ejendomsadministratoren Datea.

Ejendommene indeholder foruden butikker ejet af Dansk Supermarked også butikker og kontorer, som udlejes til øvrige kunder - ligesom der også indgår boliglejemål i ejendommene. Desuden omfatter rammeaftalen, som træder i kraft 1. april, også administration af lejemål, hvor Dansk Supermarked ikke ejer de pågældende bygninger, men blot lejer sig ind.

Læs også