Attraktive investeringer

Timands kommanditselskaber er ikke længere varm luft og tomme containere. Flere og flere investerer skattefradraget i danske og udenlandske ejendomme med supermarkeder og store detailkæder på lejekontrakten. Men mange projektudbydere tåler ikke en uvildig vurdering, advarer brancheformanden.

Sidst i 80erne gik der nærmest folkesport i at investere i kommanditselskaber. Nogle landede på begge ben efter skatteindgrebet i 1992, mens andre måtte døje med tvangslukninger og betydelige formuetab. I dag smager ordet stadig lidt af varm luft og skattefusk.

Ikke desto mindre har timands anpartsselskaber gennem de seneste år oplevet en massiv genopblomstring. Investeringsobjektet er udenlandske ejendomme. Især engelske detailejendomme præger udbudslisterne for firmaer som Scanplan Ejendomme og Habro Finans. 2005 og 2006 har været rekordår for kommanditselskaberne. I øjeblikket er der så meget tryk på branchen, at det kniber med at skaffe gode ejendomme i takt med efterspørgslen...

Læs også