Plus på 242 mio.

regnskab Spar Nord Bank fik et overskud i første kvartal 2007 på 242 mio. kr. mod 209 mio. kr. i samme periode året før.

Samtidig var der vækst i både ind- og udlån på hhv. 10 pct. og 29. pct. Det samlede forretningsomfang var på 68 mia. kr. Nettorenteindtægterne steg med 11 pct. til 272 mio. kr. og var især årsag til det gode resultat. »De er en konsekvens af den fortsatte forretningsmæssige vækst, mens den positive indtægt fra tilbageførte nedskrivninger skyldes de fortsat gunstige danske konjunkturer og dermed en forbedret tilbagebetalingsevne blandt bankens kunder,« skriver Spar Bank Nord i kvartalsregnskabet. I løbet af andet kvartal venter banken at åbne filialer i Slagelse, Køge og Ikast. » På de indre linjer har den fortsatte geografiske og forretningsmæssige vækst skabt behov for yderligere udvidelse af medarbejderstaben med 86 personer i forhold til samme tidspunkt i fjor,« skriver banken i regnskabet.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også