Brugte 32,8 mia.

it Virksomhedernes it-udgifter steg ifølge Nyt fra Danmarks Statistik med fem mia. kr. til 32,8 mia. kr. fra 2004 til 2005 en stigning på 17 pct.

Året før var stigningen kun på godt en halv mia. kr. Penge- og realkreditinstitutter, forsikring og finansiel service havde fortsat den største udgift, nemlig 14,7 mia. kr. 29 pct. mere end året før. Branchen stod for i alt 45 pct. af virksomheders it-udgifter i 2005. Udgifterne fordeler sig ganske forskelligt. For firmaer med over 100 ansatte udgør it-serviceydelser den største post på 46 pct., mens den for virksomheder fra 10-99 ansatte kun udgør omkring 30 pct. For disse er hardware en større post, der udgør omkring 35 pct. af it-udgifterne, mens tallet er 17 pct. for virksomheder over 100 ansatte. Softwaren fordeler sig mere ligeligt. 2 pct. af stigningen på 17 pct. skyldes, at branchen energi- og vandforsyning i 2005 var medtaget i statistikken.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også