Afmatning opvejet

SVERIGE Trelleborg-koncernen kom ud af januar kvartal med en stigning i indtægterne, der var noget større end forventet af analytikere.

Afmatning i koncernens automobildivision blev opvejet af betydelig efterspørgsel andre steder. Indtægten før skat steg til 511 mio. s.kr., eksklusive omstruktureringsudgifter, fra 400 mio. s.kr. i januar kvartal i fjor. Analytikere havde ventet gennemsnitligt 409 mio. s.kr. Medregnes omstruktureringsudgifterne, hovedsagelig i koncernens automobildivision, faldt indtjeningen før skat til 348 mio. s.kr. fra 404 mio. s.kr. i fjor. Trelleborg fremstiller bl.a. bilkomponenter og dæk og har været ramt af produktionsbegrænsninger hos de tre store amerikanske bilproducenter. Virksomheden fastholder sin prognose for første halvår i år om i hvert fald ikke faldende efterspørgsel fra industrien generelt og øget efterspørgsel fra luftfarts- og olie-/gasbrancen.

Reuters..

BRANCHENYT
Læs også