DLR tjente mere

REALKREDIT Det første realkreditinstitut, der offenltiggør regnsakab for første kvartal, blev DLR Kredit.

Resultatet steg, men udlånet var lavere end i første kvartal året før. DLR Kredit opnåede i første kvartal i år et resultat før skat på 128,3 mio. kr. mod 111,7 mio. kr. i samme periode sidste år. Nettorente- og gebyrindtægter blev opgjort til 160,3 mio. kr. mod 136,9 mio. kr. i samme periode af 2006. »Væksten i nettorenteindtægten skyldes dels øgede bidragsindtægter, dels stigende renteindtægter som følge af det stigende renteniveau,« forklarer DLR Kredit.

Udlånsaktiviteten var i første kvartal 2007 på et »tilfredsstillende niveau,« om end aktiviteten lå lavere end i samme periode af 2006, fremgår det af regnskabet. DLRs bruttoudlån udgjorde 4,9 mia. kr. mod 5,5 mia. kr. i første kvartal 2006. Nettoudlånet viste med 3,0 mia. kr. samme fremgang som i tilsvarende kvartal i 2006...

BRANCHENYT
Læs også