Påvirket af Jeudan

REGNSKAB Amagerbanken fik et overskud på 84,2 mio. kr. i første kvartal af 2007, mod et overskud på 234,5 mio. kr. året før.

Samtidig er basisindtjeningen på 154,4 mio. kr. mod 102,7 mio. kr. året før. »Faldet i indtjeningen kan alene henføres til kursudvikling i Jeudan, hvor der i første kvartal 2006 var en urealiseret kursgevinst på 104 mio. kr. mod et urealiseret kurstab på 66 mio. kr. i første kvartal 2007,« skriver Amagerbanken i regnskabet. For hele 2007 venter banken fortsat en basisindtjening i niveauet 400-430 mio. kr.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også