Verden af tavshed

Whistleblowing Dansk erhvervsliv er langt efter udlandet, når det drejer sig om retningslinjer for medarbejdernes ytringsfrihed og whistleblowing - retten til at gå videre med ulovlige forhold i virksomhederne.

Af 60 spurgte virksomheder havde kun seks en politik for whistleblowing, viser en undersøgelse fra Arbejdsmarkeds-Etisk Råd. »Blandt de få, der har noget på skrift, er årsagen oftest et pres fra udenlandske ejere,« siger Krista Blaabjerg, konsulent i Arbejdsmarkeds-Etisk Råd. Det var tilfældet for fem af de seks virksomheder, der har en formuleret politik. »Det viser, at danske virksomheder ikke prioriterer emnet. Generelt havde ingen eller kun få virksomheder lyst til at tale om whistleblowing. Det er samtidig interessant, at private virksomheder er gode til at formulere tavshedspligt ind i ansættelseskontrakten,« siger hun. Kun én virksomhed havde medarbejdernes ytringsrettigheder nævnt i ansættelseskontrakten, 32 havde fortrolighed og tavshedspligt. Knap hver sjette virksomhed pålagt medarbejderne at de ikke må gå til f.eks. myndighederne eller pressen, hvis de oplever ulovlige forhold i virksomheden.

BRANCHENYT
Læs også