Plus på 21 pct.

trafik Flere bilister kører over Øresundsbroen. Vejtrafikken steg med 21 pct. i første kvartal 2007 sammenlignet med samme periode i fjor.

Der er tale om den hidtil største stigning. I løbet af kvartalet kørte cirka 15.000 køretøjer over broen i døgnet. Bilpendlingen havde den største stigning med næsten 45 pct. I første kvartal udgjorde pendlerne 37 pct. af alle trafikanter på broen. Stadig flere kunder har en rabataftale med BroBizz, hvilket inspirerer til flere ture over sundet. I begyndelsen af april havde Øresundsbroen 159.000 aftalekunder og 220.000 BroBizzer i omløb. Også togtrafikken er i stigning. Antallet af passagerer er steget med 24 pct. til 1,9 mio. De ekstra indtægter var dog ikke nok til at opveje Øresundsbroens højere omkostninger på grundaf det højere renteniveau i Europa. »Selv en lille renteforhøjelse har stor indflydelse på Øresundsbroens resultat, og målet er at fortsætte den påbegyndte gældsafvikling og at kunne fremvise et positivt resultat før værdiregulering senest i 2010,« siger Øresundsbro Konsortiets adm. direktør Caroline Ullman-Hammer. Indtægterne fra vejtrafikken steg i perioden til 181 mio. kr. en stigning på 16 pct.

/ritzau/..

BRANCHENYT
Læs også