Forsøg udskudt

regnskab På baggrund af en nettoomsætning på 28,8 mio. kr. mod 35,8 mio. kr. kom Bavarian Nordic ud af første kvartal 2007 med et underskud på 51,7 mio. kr. mod et underskud på 60,9 mio. kr. i samme periode året før. Omsætningen kommer fra løbende kontrakter med de amerikanske sundhedsmyndigheder. Omsætningen for første kvartal er noget lavere end budgetteret, hvilket skyldes, at enkelte kliniske forsøg under RFP-2-kontrakten er udskudt, idet forsøgene i samarbejde med de amerikanske sundhedsmyndigheder tilpasses den kommende RFP-3 kontrakt, forklarer biotekselskabet. Omkostninger til koncernens forsknings- og udviklingsaktiviteter er opgjort til 43,3 mio. kr., hvilket var lidt højere end i samme periode 2006, da de udgjorde 34,7 mio. kr. Dette skyldes lidt højere aktivitet på dette område, forklares det. Salgs- og administrationsomkostningerne er faldet til 18,6 mio. kr. fra 30,4 mio. kr. Det skyldes lavere omkostninger til retssager og patenter. For hele året fastholder Bavarian Nordic forventningerne om en omsætning på ca. 130 mio. kr. og et underskud før skat på ca. 350 mio. kr.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også