Underskud i Olicom

REGNSKAB Der var ikke meget nyt i Olicoms regnskab for første kvartal torsdag, og selve resultatet viser et underskud på 4,4 mio. kr. Selskabets egenkapital ved udgangen af kvartalet var negativ med 7,7 mio. kr. Selskabet henviser til den tidligere offentliggjordte aftale med ejendomsselskabet ADR, der indebærer en nyemission samt erhvervelse af en ejendomsportefølje fra ADR. Regnskabet for første kvartal er opgjort under forudsætning af, planerne gennemføres. Olicom venter, at emissionens størrelse vil blive 175-200 mio. kr., og at 75-100 mio. kr. af provenuet vil blive anvendt til erhvervelse af en ejendomsportefølje fra ADR bestående af seks-otte erhvervsejendomme fortrinsvis beliggende i Danmark. Ejendommenes bruttoværdi forventes at være 225-275 mio. kr.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også