Udenbys satsning

REGNSKAB Overskuddet voksede med 33 pct. i årets første kvartal for Ringkjøbing Bank. Banken kom ud af årets første kvartal med et overskud før skat på 44 mio. kr. mod et overskud på 33 mio. kr. sidste år. »Den opnåede fremgang i resultatet før skat er absolut tilfredsstillende og ligger over forventningerne,« skriver bankens ledelse i regnskabet. Den store fremgang i resultatet får dog ikke banken til at hæve forventningerne, og for hele 2007 venter Ringkjøbing Bank fortsat et overskud før skat på 115 mio. kr. »Ringkjøbing Bank forventer en fortsat vækst i omfanget af bankforretninger i form af udlån, indlån og garantier i resten af 2007,« lyder det fra Ringkjøbing Bank. Det samlede udlån i Ringkjøbing Bank er ligeledes vokset med 33 pct. til 6,3 mia. kr., hvilket især skyldes øget lån til erhvervslivet. Samtidig fortsætter Ringkjøbing Bank strategien med at erobre kunder uden for lokalområdet.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også