ITH overrasker

REGNSKAB ITH Industri Invest har i 1. kvartal 2007 fået et overskud på 3,4 mio. kr. før skat, hvilket er bedre end budgetteret. Selskabets væsentligste indtægter består af rente- og huslejeindtægter. Selskabets renteindtægter vil blive reduceret i den resterende del af 2007 efter udlodning af i alt 280 mio. kr. til selskabets aktionærer. ITHs egenkapital udgør 428,7 mio. kr. ved udgangen af marts. Egenkapitalen er reguleret med den igangværende kapitalnedsættelse på 140,2 mio. kr. For hele 2007 opjusteres forventningerne til et overskud før skat for hele 2007 på 5-6 mio. kr. mod tidligere 3-5 mio. kr. før skat. Selskabets væsentligste aktiver består af likvider og ejendomme.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også