Rentegevinst

REGNSKAB Forstædernes Bank fik et reultat på 117 mio. kr. før skat i første kvartal 2007 mod 101 mio. kr. året før. »Baggrunden for fremgangen er en forøgelse af basisindtjeningen med 25 mio. kr., mens beholdningsindtjeningen er faldet med 9 mio. kr., skriver Forstædernes Bank i regnskabet. Banken oplyser, at væksten i basisindtjeningen primært skyldes en stigning i nettorenten. For hele 2007 venter Forstædernes Bank fortsat en basisindtjening på 360 mio. kr.

RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også