Bank: Nedlæg Realkreditrådet

finans Jyske Banks topchef, Anders Dam, kalder det ressourcespild at opretholde Realkreditrådet i fremtiden.

• Presset øges nu på den resterende del af Realkreditrådet med Nykredit i spidsen.

Det politiske talerør er allerede kraftigt svækket, efter at næsten halvdelen af rådets styrke forsvandt, da de to storbanker Nordea og Danske annoncerede Nordea Kredits og Realkredit Danmarks udmeldelse tidligere på året efter stor intern uenighed omkring de nye boliglån under navnet SDO.

Nu sætter Danmarks tredjestørste bank, Jyske Bank, på ny spørgsmålstegn ved fornuften ved at opretholde Realkreditrådet i stedet for at lægge det sammen med bankernes organ, Finansrådet.

I én pærevælling
»Når man ændrer rammebetingelserne, så går det organisatorisk typisk langsommere end det, der sker på markedspladsen, men jeg tror, at man i løbet af et par år vil erkende, at det er ressourcespild af dimensioner at have to organisationer,« siger Anders Dam.

Realkreditrådet er presset betydeligt ned i størrelse. Fra før at repræsentere en udlånsbalance på 1.900 mia. kr. er de nu nede på omkring 1.000 mia. kr. Af dem er ca. de 400 genereret af bankerne under Totalkreditsamarbejdet og DLR Kredit, som primært står for udlån til landbrug. Samtidig forventes det i finanssektoren, at de nye SDO-lån mere og mere vil få boliglånene til at flyde sammen i én pærevælling:

»Reelt er distributionskraften hos de gamle realkreditinstitutter i rådet kun ca. en tredjedel af, hvad det var før sprængningen. Derfor tror jeg, at Realkreditrådets politiske indflydelse vil dale kraftigt. Dels som følge af dem, som man repræsenterer, og dels som følge af, at lovgivningen fjerner skillelinjen mellem, hvem der kan udbyde boliglånene.«

Anders Dam ser gerne, at Nykredits topchef med mellemrum skal besætte formandsposten i Finansrådet - en turnus som Danske Bank og Nordea i dag deler. Han vil dog ikke gå så langt som til at bruge sin ejerandel på ca. 7 pct. i DLR Kredit til at plædere for en udmeldelse af Realkreditrådet:

»Indtil videre støtter vi DLR's medlemskab og har forståelse for, at man lige skal have lov til at trække vejret i lyset af dette. Men på sigt er det for mig svært at se, hvad Realkreditrådets berettigelse bliver i fremtiden.«

Intet hastværk
Han bakkes delvist op af Lasse Nyby, Spar Nords adm. direktør og formand for Regionale Banker.

»Vi har ikke noget hastværk med at få DLR meldt ud af Realkreditrådet, men på længere sigt vil jeg ikke afvise en fusion med Finansrådet. Jeg vil sige, at det er en naturlig udvikling, at man lander der, når nu realkreditprodukter konvergerer mod bankprodukter.«

Til gengæld har Realkreditrådet og Nykredit DLR's største aktionær Sydbank-direktør Carsten Andersens fulde opbakning:

»Vi har ingen interesse i at fusionere Realkreditrådet ind i Finansrådet. Realkreditrådet er en udmærket platform til at formidle politiske budskaber. Den indflydelse vil dale i Finansrådet.«

Carsten Andersen mener, at det er i Sydbanks bedste interesse at støtte op omkring Nykredits holdninger:

»Vi foretrækker at stå sammen med vores samarbejdspartner Nykredit og har svært ved at se fornuften i unødvendigt hastværk med at lægge pres på Realkreditrådet.«

Ingen garanti
Adm. direktør for DLR Kredit, Bent Andersen, er ikke i tvivl om, at Realkreditrådet vil bestå - og have DLR som medlem:

»Vores opfattelse er, at der på den korte bane ikke er ændringer i, at vi er medlem af Realkreditrådet, og der er fra vores aktionærers side ikke noget ønske om, at vi skal indtræde i Finansrådet, men ingen kan selvfølgelig give garanti for, hvad der sker på sigt.«

Har Realkreditrådet mistet indflydelse?

»Alt andet lige må indflydelsen være faldet, men vi mener stadig, at med de kræfter, der står bagved, at der er basis for at være realkredittens talerør.«

Man taler om, at realkredit og banker smelter sammen med SDO-lånene, hvad vil der så ske?

»Vi mener stadig, at der vil være plads til traditionelle obligationslån, SDO og SDRO, i fremtiden. Lige nu kommer der ingen revolutioner.«

Det var i går umuligt at få en kommentar fra Nykredits koncerndirektør Peter Engberg, som er formand for Realkreditrådet.

peter.nyholm@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også