Oliebørs ved Den Persiske Golf

olie Dubai får indflydelse på prisdannelsen på verdens vigtigste råvare.

•Fra i dag vil prissætningen af olie på verdensplan blive ændret. Det sker med åbningen af oliebørsen Dubai Mercantile Exchange (DME).

DME er det første seriøse bud på en oliebørs i den region, der dagligt sender ca. 12 mio. tønder råolie ud på verdensmarked.

Hidtil har prisdannelsen udelukkende været baseret på oliebørserne i London og New York. Grundlaget har været råolie fra Nordsøen og Texas.

I London danner Intercontinental Exchange (ICE) rammen om handelen med råolie fra Nordsøen. Bag kontrakterne ligger råoliekvaliteten Brent Blend. På toppen var Brent-feltet det største i Nordsøen, men i 2006 var produktionen nede på 8.658 tønder i døgnet eller blot en tiendedel af en promille af den globale olieproduktion.

I New York foregår oliehandelen på New York Mercantile Exchange (Nymex), og kontrakterne er baseret sig på råoliekvaliteten West Texas Intermediate (WTI), der med dagsproduktion knap en halv mio. tdr. svarer til 0,6 pct. af den globale olieproduktion.

Fysisk levering
Råvarebørser bruges primært til afdækning af risici.

Hovedparten af de kontrakter, der handles på ICE og Nymex, afregnes kontant, når de udløber.

Det vigtige for prisdannelsen er, at de, der køber oliekontrakter, har ret til at få olien leveret, når kontrakten udløber.

Netop muligheden for fysiske leverancer er fundamentet for alle verdens råvarebørser, med hidtil er alle forsøg på at etablere en oliebørs i Mellemøsten kuldsejlet, fordi kontrakterne ikke har været baseret på fysiske leverancer.

Kontrakterne er typisk på 1.000 tdr. råolie, og på en normal handelsdag som i går blev der på ICE i London handlet over en kvart mio. kontrakter.

Det store problem i oliemarkedet er, at næsten hele børshandlen er baseret på to råoliekvaliteter, der udgør en lille og fortsat vindende del af verdensproduktionen. En stadigt større del af den råolie, der handles i verden, har et større svovlindhold end WTI og Brent Blend, men indtil i dag er prissætningen sket uden den gennemsigtighed, der er på andre råvarebørser.

Prisforskelle
Mellemøsten tegner sig for en tredjedel af verdens olieproduktion og for to tredjedele af verdens oliereserver, og en betydelig del af olieproduktionen består af svovlsur råolie, som langt fra er så attraktiv for raffinaderierne som Brent Blend og WTI. Og i perioder har I perioder har prisforskellen mellem råolie fra Dubai og WTI været 16,50 dollars pr. tønde. I de senere år er forskellen blevet mindre, efterhånden som WTI og Brent Blend har mistet betydning.

I går blev Brent Blend på ICE handlet til 67,90 dollars pr. tønde, mens gennemsnitsprisen for råolie fra medlemmerne i Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC) var 64,20 dollars pr. tønde. Traditionelt har WTI været en-to dyrere dollars pr. tønde, men i går var WTI-prisen 63,30 dollars.

Årsagen er, at en række raffinaderier er lukket uventet, og at lagrene i USA bugner. Men situationen ventes at være normal om nogle uger.

Råolie fra Oman
Fra i dag vil Dubai Mercantile Exchange give adgang til at handle kontrakter på råolie fra Oman. Handelen sker i samarbejde med Nymex, der har leveret det elektroniske handels- og afregningssystem og står som garant for, at alle forpligtelser bliver opfyldt.

I lighed med ICE og Nymex ligger der fysisk råolie til grund for handelen, selv om man på DME kun kan kræve fysisk levering af olie, hvis man kan aftage mindst 200.000 tdr. af gangen.

Når det er råolie fra Oman, der ligger til grund for kontrakten, skyldes det Dubais olieproduktion udgør beskedne 85.000 tdr. af de 2,55 mio. tdr. - det svarer til en last for en supertanker hver tredje uge - der dagligt produceres i De Forenede Arabiske Emirater.

I nabolandet Oman er olieproduktionen på 750.000 tdr. i døgnet. Og det vurderes at være nok til, at handlen med Oman-råolie kan blive retningsgivende for de øvrige råoliekvaliteter, der produceres omkring Den Persiske Golf.

Oman-kontrakterne vil blive handlet elektronisk 23 timer og 15 minutter i døgnet. De resterende tre kvarter anvendes til at cleare dagens handel.

I oliemarkedet venter man spændt på, hvor stor interessen for DME vil blive.

De svovltunge råoliekvaliteter fra Den Persiske Golf sælges især til Asien, vor køberne normalt vælger at afdække deres risici. Problemet er, at Saudi Arabien som langt den største olieproducent i Mellemøsten - tegner sig for 10 pct. af verdens produktion - siden 1985 har forhindret sin olieeksport i at blive handlet på det åbne marked. Så hvis DME for alvor skal få betydning, må Saudi Arabien tillade, at en del af dets eksport kan omsættes frit .

Især de asiatiske købere har vist stor forhåndsinteresse, fordi DME er placeret i den særlige økonomiske zone i Dubai, hvor britisk lov er retsgrundlaget modsat resten af De Forenede Arabiske Emirater, der baserer sig på sharia love.

louiedk@jp.dk

Læs mere på:

? www.theice.com

? www.nymex.com

? www.dubaimerc.com

WTI
•Råolie af en meget høj kvalitet, der giver et stort udbytte af benzin. Svovlindholdet er nede på 0,24 pct.

•Handles på Nymex, leveres fysisk ved olieterminalen uden for Cushing i staten Oklahoma.

•Cushing er et knudepunkt for olierørledninger og rummer store ”tankfarme”, hvor råolie kan oplagres.

Brent Blend
•Skabes ved hjælp af råolie fra 15 oliebrønde på Brent- og Ninian-oliefelterne i den britiske sektor af Nordsøen.

•Giver med et svovlindhold på 0,37 pct. et knapt så stort udnytte af benzin som WTI.

•Til gengæld er der et større udbytte af mellemdistillater, der er grundstammen i bl.a. jetbrændstof, fyringsolie og diesel.

•Leveres fysisk fra olieterminalen Sullom Voe på Shetlands Øerne.

BRANCHENYT
Læs også