Et overarbejdserhverv

Overarbejde er en nødvendighed, hvis man som lastbilchauffør vil tjene en ordentlig løn - siger en række chauffører.

• Stadig flere lastbilchauffører føler sig presset til at arbejde massivt over. Men flertallet tilbringer gerne mange timer på vejene for at kunne tjene en ordentlig løn.

Morgenavisen Jyllands-Posten har talt med en række lastbilchauffører, vognmænd og organisationsfolk, som alle bekræfter, at mange chauffører arbejder massivt over. Flere chauffører siger, at de føler sig presset til at arbejde over - også ud over de hhv. 48 og 60 ugentlige timer, som loven om arbejdstid for mobile medarbejdere tillader.

»Chauffører står meget alene, er aldrig samlet og derfor lette at presse til overarbejde. Jeg synes, at man skyder meget på os lastbilchauffører for tiden. Men her har Folketinget vedtaget en lov, som sætter en øvre grænse for vores arbejdstid, men som ingen er sat til at kontrollere. Jeg synes, det er noget svineri,« siger en chauffør, hvis identitet er kendt af redaktionen.

Flere siger fra
Ifølge fagforbundet 3F begynder stadig flere - især yngre chauffører - dog at sige fra overfor de mange timer på landevejene væk fra familien. Men hovedindtrykket er, at de fleste gerne påtager sig mange ekstra timer.

»Overenskomsten er jo sådan indrettet, at vores løn for de første 37 timer er ikke ret høj. Kun hvis du tager en frygtelig masse overarbejdstimer, kan du komme op og tjene en rimelig løn,« forklarer en chauffør.

Fagforbundet 3F og arbejdsgiverorganisationen HTS vurderer, at kun ganske få chauffører og vognmænd bryder arbejdstidsreglerne, hvis de blot overholder køre- /hviletidsreglerne. Men arbejdsmediciner Anker Jensen fra Forsvarets Arbejdsmiljøcenter SYD er af en lidt anden opfattelse.

»Trækker man chaufførernes lovbestemte hviletid fra alle døgnets timer, er det teoretisk muligt at arbejde omkring 80 timer om ugen og 68 timer i snit over flere uger. Men set ud min faglige synsvinkel er det primært den daglige arbejdstid, der afgør, hvor træt chaufføren bliver,« siger Anker Jensen, der i mange år har forsket i eksportchaufførers arbejdsmiljø og helbredsproblemer.

Logistisk udfordring
En række vognmænd, som Morgenavisen Jyllands-Posten har talt med, siger, at det især på udlandstransporter er en ”logistisk udfordring” for dem at holde chaufførernes arbejdstider under de 48/60 timer. Konkurrencen fra udenlandske vognmænd er benhård, og samtidig presses de indefra af rekrutteringsproblemer.

Alligevel ser arbejdsgiverorganisationen HTS ikke det store problem i, at ingen myndighed i dag kontrollerer chaufførernes samlede arbejdstider.

»Helt lovløst er området bestemt ikke. Arbejdsgiveren skal registrere arbejdstiden, der er bødestraf, hvis man ikke gør det. Og hvis en chauffør synes, han arbejder for meget, kan han jo bare rejse en sag ved domstolene,« siger afdelingschef André Rouvillain, HTS.

I chaufførforbundet 3F har man dog endnu til gode at føre en sag, hvor et medlem har følt sig presset til at arbejde over.

»Problemet er jo, at en chauffør kan presses lige så længe, der står en anden chauffør klar til at gøre det samme,« siger arbejdsmiljøkonsulent Kjeld Hougaard Jensen fra 3F's Transportgruppe. Det samme siger en chauffør:

»Hvis jeg rejste en faglig sag på overarbejde, kan jeg forsikre dig om, at jeg ville få det meget svært på jobbet,« siger chaufføren.

Chaufføroverenskomsten
En timelønnet chauffør på nationale godstransporter tjener i dagtimerne fra kl. 6-18:

?Ca. 120 kr. i timen for de første 7,4 arbejdstimer.

?Ca. 150 kr. i timen for de følgende tre arbejdstimer.

?Ca. 200 kr. i timen for timer ud over de 10,4 timer.

Kilde: Fagforbundet 3F's Transportgruppe.

Chauffører står meget alene, er aldrig samlet og derfor lette at presse til overarbejde. Jeg synes, at man skyder meget på os lastbilchauffører for tiden. Men her har Folketinget vedtaget en lov, som sætter en øvre grænse for vores arbejdstid, men som ingen er sat til at kontrollere. Jeg synes, det er noget svineri.
anonym chauffør

BRANCHENYT
Læs også