Filippinerne - Østens kaotiske perle

Østaten, der mest er kendt for sine paradisiske strande, byder også på et godt forretningsklima med stabil og høj vækst og faldende inflation. Store offentlige investeringer giver yderligere muligheder. En lang række internationale virksomheder drager nytte af mulighederne på Filippinerne.

Markedet: Efter en længere periode med politisk ustabilitet er der med de netop holdte midtvejsvalg håb om mere politisk ro i Filippinerne. Det er dog endnu for tidligt at sige noget sikkert om resultatet af valget.

Som en af regionens mest åbne økonomier er Filippinerne sårbar over for svingninger i verdensøkonomien. Til gengæld nyder landet også godt af den nuværende positive globale økonomiske udvikling.

Væksten ligger således stabilt på godt 5 pct. og forventes at holde sig på dette niveau de kommende år. Væksten bliver fortrinsvis båret af det private forbrug, men der er også betydelige investeringer, som ventes at blive øget betragteligt i år takket være bl.a. højere offentligt forbrug og lave renter.

Inflationen ventes fortsat at fortsætte sit fald og nå ned på 3,5 pct. næste år.

Trods højere offentligt forbrug har statens finanser været i kraftig bedring i de senere år, og bl.a. takket være en forhøjelse af momsen til 12 pct. i begyndelsen af 2006 ventes et budgetoverskud fra 2009.

Den registrerede arbejdsløshed er også faldende, men fortsat relativ høj på omkring 8,2 pct.

Filippinerne tiltrækker betydelige udenlandske investeringer. Blandt de markante eksempler er Texas Instruments' udvidelse af en fabrik for en mia. dollars, og generelt har mange internationale elektronikvirksomheder slået sig ned på Filippinerne.

Elektronik er derfor også blandt landets store eksportartikler, og står for 65 pct. af den samlede eksport. Landbruget står dog stadig for ca. 20 pct. af Filippinernes BNP.

Regeringen gør kun små fremskridt i privatiseringen af den store, uprofitable offentlige sektor. Det filippinske retsvæsen er ineffektivt, og landet rangerer højt på listen over verdens mest korrupte lande.

Danske virksomheder: På Filippinerne er ca. 25 danske virksomheder repræsenteret, og flere er på vej. Kendte virksomheder som Maersk, Danfoss, Grundfos, AVK, Vestas, Novo Nordisk, ISS og Lindberg er blandt de etablerede på Filippinerne. Generelt nyder disse danske virksomheder godt af den økonomiske vækst i landet og det positive forretningsklima. Også befolkningens gode engelskkundskaber er en fordel.

Brancher: Handelsafdelingen på den danske ambassade i Kuala Lumpur vurderer følgende brancher som vækstområder:

?Energi og vand

?Miljø

?Fiskeri

?Fødevarer og fødevareforarbejdning

?Infrastruktur

Det er forventningen, at delegationer med danske virksomheder inden for bl.a. fiskeribranchen vil besøge Filippinerne i den kommende tid. Endvidere er der gode muligheder inden for ”shared service centres”, ”business processing offices” og ”call centres”.

Takt og tone: Forretningsanliggender udføres bedst ansigt til ansigt i en varm og behagelig atmosfære. Mens mange vesterlændinge synes, at tid er penge, kan filippinerne lide at være indirekte, tale om fælles venner og familie og udveksle vittigheder, inden forhandlingerne begynder.

Hvis man ønsker at følger filippinsk forretningsetikette, bør man også ved tiltale anvende de korrekte titler (f.eks. Architect Cruz, Attorney Jose, Dr. Romero).

Engelsk er det officielle forretningssprog, og de fleste korrespondancer, kontrakter og andre dokumenter er skrevet på engelsk.

Uddeling af visitkort er almindelig praksis, men selve måden, man gør det på, er ret uformel sammenlignet med andre asiatiske kulturer.

Kontortider: Normal arbejdstid for virksomheder og regeringskontorer er mandag til fredag kl. 8-17, med frokostpause kl. 12-13. De fleste banker har åbent kl. 9-15.Kilder:Cheføkonom Jacob Warburg, Danmarks Eksportråd, Den Danske Ambassade i Kuala Lumpur, www.ambkualalumpur.um.dkLæs mere på: www.eksportraadet.dkBRANCHENYT
Læs også