Lokkemad for de ældre

Vismændene anbefaler i deres nye rapport at lokke ældre til at blive på arbejdsmarkedet ved at give et skattefrit år til alle 64-årige, som er i arbejde.

Fortsættes side 2Debatten om efterlønnen er som trold fra en æske igen hoppet frem. Det er sket i form af en ny rapport fra formandskabet for Det Økonomiske Råd, de såkaldte økonomiske vismænd.

Vismandsrapporten sætter spørgsmålet om efterlønnen på dagsordenen ved at foreslå, at man belønner ældre, der undlader at gå på efterløn, med et skattefrit år til 64-årige i arbejde.

Skattefriheden skal ske i form af et særligt ekstra beskæftigelsesfradrag på 100.000 kr. i skatten. Så vil indtægter op til ca. 325.000 kr. helt slippe for indkomstskat.

Den forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen, som er aftalt i velfærdsforliget, sker nemlig først gradvist i perioden 2019-27. Og det er alt for sent, for allerede i dag hæmmes væksten i dansk produktion af, at der ikke er arbejdskraft nok.

Presset på arbejdsmarkedet er endda så stort, at vismændene også anbefaler hurtige stramninger på arbejdsmarkedet og en finanspolitisk stramning på næste finanslov.

Det er nødvendigt at dæmpe efterspørgslen og øge arbejdsstyrken for at undgå, at dansk økonomi overopheder. Og det er der stor risiko for, at den gør, hvis misforholdet mellem produktionskapaciteten og efterspørgslen øges yderligere.

Det er ikke kun akut i år og de kommende år, at der vil være mangel på arbejdskraft.

Den demografiske udvikling, hvor store fødselsårgange forlader arbejdsmarkedet og skal erstattes af mindre fødselsårgange, vil frem til 2020 mindske arbejdsstyrken med 80.000 personer.

BRANCHENYT
Læs også