Nye tab hos Århus Stiftstidende

Nyt stort underskud i det østjyske bladhus. Gevinster fra fusionen med de Bergske Blade i Midtjyske Medier skal give avisen ny luft.

• Århus Stiftstidende kom ud af 2006 med endnu et stort underskud og forventer fortsatte tab i år.

Den østjyske avis sluttede året med et minus på 57,8 mio. kr. før afskrivninger. Året før lød underskuddet på 61 mio. kr.

Gratisaviskrigen, og et generelt pres på de regionale dagblades forretningsgrundlag, har ramt avisen, vurderer analytikere.

»Regionalaviserne er dem, der bliver presset hårdest i aviskrigen, specielt i en by som Århus, hvor gratisaviserne er gået ind og kommer til at satse endnu mere fremover,« siger Claes Braagaard, trading director hos mediebureauet OMD.

Der er dog også opmuntring at hente i 2006. Nettoomsætningen steg med 4 pct. til 280 mio. kr.

Ingen lukningsplaner
Hos det Berlingske Officin, der nu ejer 100 pct. af Århus Stiftstidende, forventer koncerndirektør Lasse Bolander, at avisen er på vej mod bedre tider.

»Vi har mange initiativer i gang, og et af de vigtigste er etableringen af Midtjyske Medier, der giver os en hel del samarbejdsmuligheder og rationaliseringsmuligheder, som vi jo er ved at høste nu,« siger Lasse Bolander.

Det Berlingske Officin fusionerede i begyndelsen af året hovedparten af sine jyske aktiviteter - i form af Århus Stiftstidende og de Bergske Blade - i selskabet Midtjyske Medier.

Det fremgår af regnskabet, at det Berlingske Officin har nedskrevet restsaldoen på udgiverrettighederne i Århus Stiftstidende til nul. En nedskrivning, der bidrog markant til bladets samlede underskud på 210 mio. kr. sidste år.

Men det er ikke udtryk for en mindsket tro på avisens perspektiver, siger Lasse Bolander.

»Det er en rent teknisk ændring.«

Vil det sige, at I ikke har nogen planer om at lukke Århus Stiftstidende?

»Det kan jeg bekræfte uden at blinke. Det har vi absolut ingen planer om.«

poul.funder@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også