Feriehussnyd kan true forbehold

Fritidshusejernes Landsforening frygter, at en eksplosiv stigning i ældres helårsbeboelser af sommerhuse kan true det danske EU-forbehold om, at sommerhuse kun må ejes af danskere.

side 8• Mange ældre sommerhusejere med tilladelser til at bo i deres fritidshuse hele året svindler med reglerne ved at genudleje deres huse året rundt til familier, der ifølge loven kun må bo der i begrænsede perioder af året.

Samtidig uddeler mange - især nordsjællandske sommerhuskommuner - med rund hånd dispensationer fra de stramme regler om, at man som ældre skal have ejet sit hus i mindst otte år og modtage offentlig pension for at få lov til at bo i sommerhuset mere end et begrænset antal uger om året.

Det kan underminere argumenterne for det danske EU-forbehold om, at danske sommerhuse kun kan ejes af danskere.

Det mener Fritidshusejernes Landsforening, der på eget initiativ har iværksat en landsomfattende undersøgelse af problemets omfang.

Frygter prishop
Landsforeningen kender ifølge formand Jan Howardy eksempler på, at ældre har fået bevilget dispensation med den begrundelse, at de angiveligt har skolesøgende børn.

Andre kommuner opererer ifølge foreningen nu næsten åbenlyst med en fem års regel i stedet for de lovbefalede otte års ejerskab.

»Hvis EU-forbeholdet ophæves, kan alle og enhver købe et fritidshus i Danmark. Det vil få priserne op i et så højt niveau, at mange almindelige lønmodtagere ikke mere kan være med,« siger Jan Howardy.

Ekstra skattekroner
»Men for kommunerne er der masser af ekstra skattekroner at hente ved at give de ofte velbjærgede ældre helårsdispensationer. Samtidig ved vi, at der udvises en utroligt stor kreativitet blandt ældre sommerhusejere, der af en eller anden grund ikke ønsker selv at benytte sig af muligheden for en helårsbeboelse. F.eks. er det åbenbart en udbredt misforståelse, at bestemmelsen om mindst otte års ejerskab som én af betingelserne for helårsbeboelse følger huset og ikke ejerne. Derfor tror nogle ældre sommerhusejere, at de bare kan videreudleje deres sommerhuse hele året. Men ifølge loven er det kun dem selv, der må bo der,« siger Jan Howardy.

Ældres helårsbeboelser i sommerhuse er ifølge nye tal fra Miljøstyrelsen for alvor blevet et hit.

Knap 7.000 pensionister bor nu i deres sommerhuse året rundt. Det er 2.000 flere end for fem år siden.

Men andre 9.500 har de senere år fået dispensation til at bo i sommerhus hele året af andre grunde. Der er nu næsten 17.000 helårsbeboere i landets sommerhuse. Det svarer til 8,5 pct. af alle fritidshuse i Danmark.

Sjællandsk interesse
Interessen for at flytte permanent i sommerhus er særlig stor i Nordsjælland, hvor hele 40 pct. af alle de helårsbeboede sommerhuse ligger, selv om kun 15 pct. af alle landets sommerhuse ligger i det gamle Frederiksborg Amt.

Fritidshusejernes Landsforening venter at have færdiggjort undersøgelsen i løbet af nogle uger.

BRANCHENYT
Læs også