Bro over kattegat

trafik DSB melder sig nu i bro-debatten som tilhænger af en fast forbindelse over Kattegat fra Kalundborg til Århus. I dag er det 10 år siden, at Storebæltsforbindelsen åbnede for togtrafik. Det har fået trafikken over bæltet til at eksplodere, og prognoser viser, at udviklingen vil fortsætte.

»Både på grund af vejtrængslen og for miljøets skyld mener jeg, at vi skal undersøge mulighederne for en ren jernbaneforbindelse mellem Århus-København over Kalundborg med højhastighedstog som en af mulighederne,« sagde Søren Eriksen, da han i dag holdt tale i anledning af Storebælts-jubilæet. Han opfordrer politikerne til hurtigst muligt at undersøge mulighederne for at etablere en bro mellem Århus og Kalundborg.

høberg

BRANCHENYT
Læs også