Falck-konflikt optrappes

HTS blander sig og fastslår, at Falcks tilbud til redderne er 20-25 pct. bedre end de øvrige normallønsforlig.

Arbejdsgiverorganisationen HTS kommer nu Falck til undsætning i den fastlåste konflikt med redderne.

Redderne kræver flere kroner i kassen, men Falck-tilbuddet er allerede rigeligt stort, fastslår HTS.

»Der er lagt 20-25 pct. flere penge på bordet end på de øvrige normallønsområder,« fastslår adm. direktør Ole Krog.

På den baggrund opfordrer han 3F og LO til at gribe ind.

Ole Krog signalerer desuden, at der ikke er flere penge på vej til Falck.

Markant over niveauet
»Falcks tilbud er givet imod vores råd. Vi har været betænkelige ved, at Falck tilbød så meget. Det er markant over niveauet på det øvrige arbejdsmarked. Vores råd til Falck er klart, at der under ingen omstændigheder kommer flere penge på bordet,« fastslår Ole Krog.

Han understreger, at det i givet fald vil få en stor afsmittende effekt på det øvrige arbejdsmarked.

»Det er urimeligt, hvis en lille gruppe, der har besluttet sig for at tage patienterne som gidsler, skal forgyldes i den anledning,« siger Ole Krog.

Når tilbuddet til redderne er dyrere for Falck, end transportforliget er for de øvrige arbejdsgivere, skyldes det, at andelen af faglærte er langt højere blandt redderne end på det øvrige transportområde.

Tillæg vejer tungt
Det kaster særlige tillæg af sig til en langt større andel af lønmodtagerne, end transportforliget gør.

Men selv om Falck-tilbuddet ifølge HTS er meget dyrere end transportforliget - set med arbejdsgiverøjne - bliver pengene fordelt på en måde, så mange uddannede reddere får et tillæg, der i kroner og øre er dårligere end det, som f.eks. en faglært lagerarbejder ville få.

Det er lønmodtagersiden svært utilfreds med.

»Vi har nogle medlemmer, der ville blive tabere i det spil,« fastslår chefforhandler og forhandlingssekretær i 3F Søren Andersen.

»En masse af vores reddere vil ikke nå tilnærmelsesvis op på det beløb, som transportforliget ville have givet dem. Vi taler på vegne af redderne. Det er det, de kan se på lønsedlen, vi taler om,« siger han og pointerer, at problemet er, at Falck vil omplacere pengene i det såkaldte kvalifikationslønsystem.

»Det er der, kæden hopper af,« siger han.

Søren Andersen formoder, at arbejdsgiversiden nu er i gang med at arbejde for at få fremkaldt et regeringsindgreb.

Dét afviser HTS-direktøren dog.

»Det er bedst, hvis man kan løse problemet ved forhandlingsbordet,« siger Ole Krog.

Tilspidset situation
Arbejdsmarkedsforsker Jesper Due fra Københavns Universitet vurderer, at konflikten er skærpet yderligere.

»Det er vanskeligt at se, hvordan man skal få stoppet konflikten. Der er et omfattende nødberedskab til at tage sig af livstruende situationer. Derfor er det svært for en regering at gribe ind,« siger han.

Desuden er det vanskeligt at vurdere, hvordan et eventuelt regeringsindgreb kunne komme til at se ud, påpeger han. Under alle omstændigheder er en løsning næppe lige på trapperne.

»Som retorikken er i øjeblikket, ser det ikke ud til, at parterne nærmer sig. I øjeblikket snakker de sig længere fra hinanden. Det handler nu i høj grad om at vinde offentlighedens sympati,« fastslår Jesper Due.

henrik.skov@jp.dk


BRANCHENYT
Læs også