Danske Bank i dobbeltrolle

Danske Bank påtog sig en dobbeltrolle, da selskabet Exiqon A/S blev noteret på Københavns Fondsbørs i sidste uge.

Banken var såkaldt lead manager i forbindelse med børsnoteringen, hvilket vil sige, at den som emissionsbank bl.a. fastsatte markedsværdien af Exiqon.

Samtidig viser prospektet, at Danske Bank ejer 4,4 pct. af aktierne i Exiqon.

Danske Bank har altså fastsat markedsværdien af et selskab, som banken selv ejer en del af.

Ifølge banken er det dog ikke en uheldig dobbeltrolle, og investorer behøver ikke spekulere på, om værdifastsættelsen foregår objektivt, når banken selv ejer en del af de aktier, den værdisætter.

»Den pris, vi sætter, er baseret på analyser og en dialog med markedet. Prisen skal være bæredygtig. Vi sætter ikke firkantet en pris,« siger Anders Bønding, underdirektør i Danske Bank.

Kan du forstå, hvis potentielle investorer sætter spørgsmålstegn ved, om værdisættelsen kan være skruet kunstigt højt op, fordi Danske Bank selv ejer en del af virksomheden?

»Ikke når vi ejer 4 pct.,« siger Anders Bønding.

Men hvis I ejede mere, kunne I godt finde på at afstå fra at være emissionsbank?

»Det er noget, vi må vurdere fra gang til gang, så det kan jeg ikke svare på,« siger Anders Bønding.

Danske Bank er ikke ene om at påtage sig mere end en kasket i forbindelse med de lukrative børsnoteringer.

Internetportalen Euroinvestor er ved at blive noteret på Københavns Fondsbørs. Det sker med Capinordic som emissionsbanken, der har fastsat selskabets markedspris. Samtidig ejer Capinordic en fjerdedel af aktierne i Euroinvestor.

Banken købte aktierne i august 2006 for 32,4 mio. kr., hvilket svarer til, at hele selskabet den gang var 125 mio. kr. værd. Som emissionsbank har Capinordic netop fastsat markedsværdien af Euroinvestor til 190 mio. kr.

En værdistigning på mere end 50 pct. på ni måneder.

»Euroinvestor har i dag en længere historik og performance, hvilket har dannet baggrund for den værdifastsættelse, der er sket,« siger Henrik Juul, adm. dir. i Capinordic Bank.

kristoffer.brahm@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også