Landets rigeste

REGNSKAB Landets rigeste fond, A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, havde ikke noget godt år i 2006.

Et mærkbart fald i indtjeningen for A. P. Møller - Mærsk slår kraftigt igennem i fondens årsregnskab, fordi den sidder på 40,8 pct. af kapitalen i rederi-, olie/gas- og supermarkedskoncernen. Derfor er fondens årsresultat reduceret fra 9.008 mio. kr. til 7.053 mio. kr. i 2006, fremgår det af årsregnskabet. Det har dog pyntet lidt, at der var fremgang i en anden virksomhed, fonden ejer aktier i, nemlig Danske Bank. Ejerandelen er 2,2 pct., men derudover ejer A. P. Møller - Mærsk »cirka 20 pct.« af banken.

Fondens samlede aktiver opgøres i regnskabet til 60,2 mia. kr. Men blev værdierne, i al væsentlighed aktierne i A. P. Møller - Mærsk, opgjort til markedsværdi, ville formuen snildt runde 100 mia. kr. Som navnet antyder, deler fonden penge ud til en lang række forskellige formål - udover Operahuset i København - og i 2006 er der givet penge til bl.a. et maleri til kunstmuseet Louisiana, et kollegium i Grønland, en scanner til Amtssygehuset i Gentofte og en maritim udstilling på et museum i USA. Samlet blev der i 2006 givet 566,9 mio. kr. væk af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene Formaal., som udover at være landets rigeste nok også er fonden med det længste navn.

loa

BRANCHENYT
Læs også