Sidste frist for udenlandsk moms

Danske virksomheder, som har afholdt momsbelagte udgifter i udlandet, har mulighed for at få den udenlandske moms tilbagebetalt.

Dette sker ved ansøgning direkte til myndighederne i det land, hvor udgifterne er afholdt. Tilsvarende kan udenlandske virksomheder få tilbagebetalt moms vedrørende udgifter afholdt i Danmark.

Tilbagebetaling af moms forudsætter:

At der udfyldes og indsendes et ansøgningsskema til myndighederne i det pågældende land...

BRANCHENYT
Læs også