Modefirma i stramme tøjler

Munthe plus Simonsen giver sig selv fem år til at retablere sin kapital. Regnskabet for 2006 viser, at designerduoen stadig skylder 27 mio. kr. væk.

Modefirmaet Munthe plus Simonsen får næppe lov at rokke meget med ørene i de kommende år. Regnskabet for 2006 viser et underskud før skat på 12,5 mio. kr. mod et minus på 10,4 mio. kr. året før.

Samtidig har ejerne af selskabet, de to designere Naja Munthe og Karen Simonsen, været nødt til at tage store lån for at holde selskabet flydende.

I alt skylder de godt 27 mio. kr. væk, og en god del er lånt i banken.

»Selskabet har indgået aftale om finansiering af selskabets aktiviteter i regnskabsåret 2007 med selskabets pengeinstitut,« skriver de.

Betalingsstandsning
Selskabet gik i betalingsstandsning sidste sommer, hvor det også kom frem, at Jyske Bank var bankforbindelsen. Men den slags vil banker ikke bekræfte af hensyn til kundefortroligheden. Betalingsstandsningen begrundede Munthe plus Simonsen med, at de havde brug for en økonomisk time-out.

De forklarede de store økonomiske problemer med, at de ganske enkelt ikke havde haft styr nok på økonomien og havde satset for voldsomt og for hurtigt på en international ekspansion.

Nu gør de i regnskabet opmærksom på, at der ikke er planer om nye investeringer, ligesom omkostningsniveauet er tilpasset omsætning. Den er ikke opgivet i regnskabet, men bruttofortjenesten, dvs. salg af tøj fratrukket omkostninger til råvarer, er faldet fra 26,4 mio. kr. til 16,6 mio. kr. i 2006, så den samlede forretning er skåret ned.

Lige nu opererer selskabet efter en paragraf i aktieselskabsloven for virksomheder, som har tabt mindst halvdelen af sin kapital. Det gør revisorerne opmærksom på i deres kommentarer til regnskabet. Ved udgangen af 2006 var egenkapitalen på minus 6,8 mio. kr.

Det går bedre
De forventer at have retableret deres kapital over fem år fra overskuddet af modeforretningen.

Ifølge en pressemeddelelse, som Naja Munthe og Karen Simonsen sendte ud i sidste uge, går det bedre. Da kunne de fortælle om et første kvartal, driften er gået 17 pct. bedre end budgettet uden at sætte tal på.

De forventer et »mindre millionoverskud« i hele 2007.

Samtidig er der kommet en økonomisk kyndig bestyrelsesformand ind i ledelsen. Tage Hjorslev Nielsen er adm. direktør i FC Nordsjælland og sidder desuden bl.a. i bestyrelsen for den tidligere konkurstruede Langelandsfestival.

»Selskabet har fået tilknyttet en ny bestyrelsesformand med dokumenterede væsentlige kompetencer inden for handel og restrukturering af virksomheder,« skriver Munthe plus Simonsen.

Det var ikke muligt at få kommentarer til regnskabet fra Munthe plus Simonsen.

lone.andersen@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også