Sanktioner over for ledige virker

Hvis ledige bliver trukket i dagpenge, finder de hurtigere et arbejde, viser ny forskning.

Det har en klar effekt at bruge sanktioner over for ledige, der ikke overholder rådighedsreglerne. De kommer ganske enkelt hurtigere i arbejde.

Det viser en undersøgelse af et stort antal sager, hvor ledige fik sanktioner og blev trukket i dagpenge, fordi de ikke mødte op til samtaler, udeblev fra jobtilbud eller pålignende overtrådte de fastlagte rådighedsregler.

Arbejdsmarkedsforsker og lektor Michael Svarer fra Aarhus Universitet har gennemgået 220.000 ledighedsforløb i årene 2003-2005. Af dem endte omkring 5.400 med, at den ledige fik en sanktion, fordi vedkommende ikke havde overholdt rådighedsreglerne. Sanktionen blev gennemført i form af træk i dagpengene i fra to-tre dage og op til tre uger.

Undersøgelsen viser, at der for kvinder, som fik en sanktion, var næsten 100 pct. større jobeffekt end gennemsnittet af ledige. For mændene øgedes jobeffekten med 50 pct. - begge grupper målt i forhold til gennemsnittet af ledige. Lektor Michael Svarer siger:

»Undersøgelsen viser, at sanktioner har en effekt. Sandsynligheden for at finde job i en bestemt uge steg fra 3 pct. til næsten 6 pct. for kvinder og fra 4 pct. til 6 pct. for mænd for de ledige, der havde oplevet sanktioner.«

De sidste skal på job
Undersøgelsen kommer på et tidspunkt, da regeringen på grund af en historisk stor mangel på arbejdskraft leder efter instrumenter, der kan få de sidste ledige i arbejde. På den baggrund blev både rådighedsregler og sanktioner da også strammet i forbindelse med indgåelsen af det såkaldte velfærdsforlig i fjor. Stramningerne er trådt i kraft 1. marts i år. De indebærer blandt andet krav om, at den ledige skal møde op til samtale hver 3. måned, og at selve sanktionerne er blevet skrappere.

Men Dansk Arbejdsgiverforening kræver på baggrund af den nye undersøgelse yderligere stramninger af rådighedsreglerne.

Formanden for Arbejdsløshedskassernes Samvirke, Morten Kaspersen, er imod:

»Jeg vil ikke afvise, at sanktioner kan have en effekt. Men jeg mener ikke, at undersøgelsen kan bruges til at foreslå ændringer i den aktuelle situation, da målingerne er foretaget, flere år før reglerne blev strammet.«

BeskæftigelsesministerClaus Hjort Frederiksen (V) vil afvente eventuelle effekter af de stramninger, der trådte i kraft 1.marts, før han vil tage stilling til eventuelle nye stramninger.

orla.borg@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også