Kirkbi sælger ud af aktier

LEGO-pengetanken Kirkbi vurderer, at priserne for aktier lige nu er så høj, at det er på tide at høste gevinsten af rekordniveauet.

»Vi reducerer aktierne lidt, fordi vi synes, at vi får gode priser i øjeblikket,« siger adm. direktør i Kirkbi Jesper Ovesen om aktieandelen, der på det seneste er nedbragt fra lidt over 40 pct. til 35 pct. Afkastet af investeringerne er i stedet blandt andet blevet placeret i obligationer.

Kirkbis regnskab for 2006 viser et overskud på 1.144 mio. kr. efter skat, hvilket er betydeligt mindre end de to mia. kr., det blev til i 2005.

Men resultatet dengang skyldtes først og fremmest en ekstraordinær positiv udvikling på aktiemarkederne i 2005, så Jesper Ovesen er godt tilfreds med resultatet, som han ikke tror kan overgås i indeværende regnskabsår, fordi han forventer en mere afdæmpet udvikling på børs- og ejendomsmarkederne.

Udover et aktieafkast på godt en halv mia. kr. har Kirkbis ejendomsportefølje givet et afkast på 13,8 pct., obligationerne 4,1 pct. og LEGO Juris, som indeholder rettighederne til LEGO-varemærket gav et overskud på 178 mio. kr.

Samlet har Kirkbi aktiver for 14,7 mia. kr.

BRANCHENYT
Læs også